Iskolai sakk szakkörök

Közismert, hogy a 21. századi, progresszív oktatásban, később pedig az álláspiacon, a tárgyi tudás helyét lassan átveszik a „puha képességek”, azaz a semmilyen konkrét területhez nem kötődő, inkább az általános rugalmassághoz, helyzetfelismeréshez, kommunikációhoz kötődő készségek.

A sakk és a táblajátékok ennek a tudásnak a kialakításában fontos szerepet tölthetnek be. Mozgásba hozzák a kreativitásért felelős jobb agyféltekét, bizonyítottan fejlesztik a problémamegoldó készséget, a térbeli gondolkodást, az előre tervezést vagy a másik fejével gondolkodás képességét. Nagy mértékben segítik a koncentrációs képesség fejlődését, amire talán a legkárosabb hatással van a néhány másodpercnél tovább egy dologgal foglalkozó figyelmet szinte ellenségnek tekintő virtuális világ. Ezeknek a készségeknek a fejlesztésére akkor is szükség van, ha a gyermeknek nem szándéka, hogy profi sakkozóvá váljon.

Elképzelésünk szerint a sakk oktatását a hatékony eredmények érdekében még alsó tagozatban kell elkezdeni, így ezen foglalkozásaink ehhez a korosztályhoz szólnak. Szakköreinkre az is jelentkezhet, akinek még semmilyen tapasztalata nincs a sakk terén, de arra is figyelmet fordítunk, hogy a gyakorlottabb, tehetségesebb diákok megkapják a nekik járó továbbképzést.

Hiszünk abban, hogy a gyerekek a játék által közelebb kerülhetnek egymáshoz, jobban megérthetik egymás gondolatait, szándékait, újfajta interakciók jöhetnek létre gyerek és gyerek között. A tanítványok sokat tanulhatnak a veszíteni tudásról és a másik ember elfogadásáról egy olyan játék által, ahol a való életben elfoglalt pozíciónktól függetlenül, egyenlő feltételekkel mérkőzhetünk meg egymással.

A szakkörök menete

Több általános iskolával is rendszeres kapcsolatban állunk, ahol mi felelünk a heti rendszerességgel megtartott sakk szakkörökért. A szakkörök egy óra hosszúak, rajtuk 10-12 fős csoportokkal dolgozunk.

Az órákon különböző digitális segédeszközöket veszünk igénybe, így használunk projektort és a motivációt fokozó, a diákok teljesítményét pontszámokkal és jutalomrendszerrel ösztönző ClassDojo rendszert is.

Az iskolákban a kínált képzési csomag részévé tesszük az online streaming foglalkozásainkat és a rendszeres, szintén digitális formában elküldött gyakorló feladatokat és elméleti anyagokat is, így a jelentkezők ha motiváltak, a heti egy óránál jóval hosszabb időben is foglalkozhatnak sakkal.